Nowe tendencje leksykalne w języku polskiej inteligencji mieszkającej na Wileńszczyźnie

Kinga Geben

Poradnik Językowy 8/2004 s. 64-71
Dział: Język polski za granicą