Z prac nad próbnymi mapami dialektów słowiańskich

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 3-4/1959 s. 107-115
Dział: Artykuły