Nazwy kaczki w językach słowiańskich

Halina Horodyska [Halina Horodyska-Gadkowska], Sofija Pożarickaja

Poradnik Językowy 3-4/1959 s. 115-119
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ica/-yca-na-ka