Z historii zdania pojedynczego typu niesłъ jesmь (jesi) w językach słowiańskich

Aleksander Dibrow

Poradnik Językowy 3-4/1959 s. 119-124
Dział: Artykuły