O niektórych właściwościach substantywowanych imiesłowów na -na w języku czeskim

Ł. N. Rojzenzon [Leonid Iwanowicz Rojzenzon]

Poradnik Językowy 3-4/1959 s. 124-132
Dział: Artykuły