Aspekt i czas w konstrukcjach imiesłowowo-biernych w języku polskim

Włodzimierz Klimonow

Poradnik Językowy 3-4/1959 s. 132-147
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek