O przyczynach utrzymywania się reliktów fonetycznych w gwarach

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 3-4/1959 s. 157-161
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-jь