Bnin

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 3-4/1959 s. 165-174
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-jь-im'-iń/-yń-ino-in/-yn-ja-oza--g--ko-/-so--go-/-ĝo--no-