Joanna Sobczykowa, Myśl o języku w komentarzu biblijnym księdza Jakuba Wujka, Katowice 2001

Joanna Wierzchowska

Poradnik Językowy 8/2004 s. 76-78
Dział: Recenzje