Wysoka Rada. Wydaje mi się. We Włodawie. Wypadkowość. Plecy. Cygara — dopełniacz liczby mnogiej

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 3-4/1959 s. 189-192
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów