Synchroniczna artykulacja samogłoski ą w gwarze kaszubskiej

Alina Ściebora

Poradnik Językowy 5/1959 s. 213-213
Dział: Artykuły