Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, pod red. Danuty Ostaszewskiej, Katowice 2002

Izabela Stąpor

Poradnik Językowy 8/2004 s. 79-82
Dział: Recenzje