Kazimierz Moszyński, Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego, Wrocław — Kraków 1957

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 5/1959 s. 225-232
Dział: Recenzje