Z gwary nowosądeckiej. Księżyc świadkiem [Jamnica, pow. Nowy Sącz]

J. [Jadwiga] Symoni-Sułkowska

Poradnik Językowy 5/1959 s. 237-237
Dział: Teksty gwarowe