Millennium, Tychy — tyski — tychowski, „w międzyczasie”, drewno — drzewo, Wyższe Szkoły Nauk Politycznych

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1959 s. 237-240
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów