Lidia Przymuszała, Struktura i pragmatyka „Postylli" Samuela Dambrowskiego, Opole 2003

Marek Kaszewski

Poradnik Językowy 8/2004 s. 82-84
Dział: Recenzje