Ze studiów nad słowotwórstwem i geografią lingwistyczną

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 6-7/1959 s. 253-267
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-us-ek-ka-ak-ik/-yk-nik-ica/-yca-icha/-ycha-ocha-im-arz-uch-uś-acz-al-ur-ec-ch--ula-eń-nia-ata-nica-aty