Studia wyrazowe. Dzieje wyrazów Łazarz i lazaret w językach europejskich

Witold Cienkowski

Poradnik Językowy 6-7/1959 s. 267-285
Dział: Artykuły