Ze słownictwa ludowego w zakresie astronomii. II. Ludowe nazwy gwiazd

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 6-7/1959 s. 290-303
Dział: Artykuły