Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne

Maciej Grochowski

Poradnik Językowy 9/2004 s. 8-18
Dział: Artykuły i rozprawy