Imię ostatniego panującego w Gdańsku

Ludwik Wierzbowski

Poradnik Językowy 8/1959 s. 337-341
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-in-