Archaizmy jako wykładniki stylizacji w Potopie Henryka Sienkiewicza

Halina Karaś

Poradnik Językowy 9/2004 s. 19-37
Dział: Artykuły i rozprawy