Drobne spostrzeżenia o działaniu analogii w mowie dziecka

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 8/1959 s. 349-352
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ka