Atlas bołgarskich goworow w SSSR, Moskwa 1958 [Атлас болгарских говоров в СССР. Вступительные статьи, комментарии к картам, Mocква 1958]

Nina Iwanowa-Perczyńska [Nina Perczyńska]

Poradnik Językowy 8/1959 s. 352-357
Dział: Recenzje