Językowe środki perswazji w przemówieniach sejmowych Romana Giertycha

Laura Polkowska

Poradnik Językowy 9/2004 s. 38-58
Dział: Artykuły i rozprawy