Materiał historycznojęzykowy we współczesnej szacie metodologicznej (w kontekście książki Jana Ożdżyńskiego o słownictwie flisackim od XVIII w.)

Teodozja Rittel

Poradnik Językowy 5/2001 s. 2-16
Dział: Artykuły i rozprawy