O nazwach nietoperza w gwarach czeskich

Slawomir [Slavomír] Utešený

Poradnik Językowy 9/1959 s. 387-393
Dział: Artykuły