Czy istniał wyraz kusztyk w polszczyźnie mówionej

Krystyna Siekierska

Poradnik Językowy 9/1959 s. 408-410
Dział: Artykuły