Mihajlo Stevanović, Posesivne forme u srpskohrvatskom jeziku, Skoplje 1940

S. [Salomea] Szlifersztejnowa

Poradnik Językowy 9/1959 s. 420-421
Dział: Recenzje