Łódzkie Towarzystwo Naukowe - „Rozprawy Komisji Językowej”, t. III, Łódź 1955

Józef Smyl

Poradnik Językowy 9/1959 s. 422-422
Dział: Recenzje