Językoznawstwo polskie

Gabriel Karski

Poradnik Językowy 9/1959 s. 422-423
Dział: Co piszą o języku?