Analityczne formy fleksyjne rzeczownika w ontogenezie języka polskiego

Edward Łuczyński

Poradnik Językowy 9/2004 s. 69-82
Dział: Artykuły i rozprawy