Studia wyrazowe. Dzieje wyrazów Łazarz i lazaret w ważniejszych językach europejskich (Dokończenie)

Witold Cienkowski

Poradnik Językowy 10/1959 s. 445-462
Dział: Artykuły