Mieczysław Karaś, Nazwy miejscowe typu Podgóra, Zalas w języku polskim i w innych językach słowiańskich, Wrocław 1955

Józef Smyl

Poradnik Językowy 10/1959 s. 465-466
Dział: Recenzje