Irena Kwilecka, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań 2003

Ewa Siatkowska

Poradnik Językowy 9/2004 s. 91-97
Dział: Recenzje