Uwagi o odrzeczownikowych nazwach czynności z sufiksem -ka. Typ belferka, stolarka (a marginesie pac nad indeksem słowotwórczym do Słownika języka polskiego)

Renata Majewska Grzegorczykowa [Renata Grzegorczykowa]

Poradnik Językowy 1/1958 s. 1-7
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ka-arka-aczka-ja-arz-erz-er-enie-ić-ować-stwo