Język Pamiętników krzemienieckiego lekarza

Zofia Kawyn-Kurz

Poradnik Językowy 1/1958 s. 7-16
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ec-acz-ik/-yk-nik-ek-ka-eczek-eczka