Marian Kucała, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław 1957

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 1/1958 s. 43-46
Dział: Recenzje i sprawozdania