O ile. Szyk przymiotników. Użycie spójnika a. Znać i przestrzegać. Zegar: dopełniacz. Nieudane związki frazeologiczne

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1958 s. 46-48
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów