O atlasie gwarowym języka rosyjskiego i jego podstawach teoretycznych

R. I. Awaniesow [Ruben Iwanowicz Awaniesow]

Poradnik Językowy 3/1958 s. 97-110
Dział: Artykuły