O funkcjach porównawczego narzędnika miary. (Ze studiów nad językiem Paska)

Teresa Kerner-Sokołowska

Poradnik Językowy 3/1958 s. 136-140
Dział: Artykuły