Gosławski czuł się bardziej słabszy

Jan Pilich

Poradnik Językowy 3/1958 s. 140-141
Dział: Język polski w szkole