Obchodzenie

Jan Pilich

Poradnik Językowy 3/1958 s. 141-142
Dział: Język polski w szkole