O wyrazach obcych. Przewodniczący — prezes. Przerabiać statut. Pod Grunwaldem. Dama kameliowa. Zarząd, zarządzanie. Wielkie litery. Kolejność imienia i nazwiska. Parowozownia — lokomotywownia. Noji, odmiana

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1958 s. 143-152
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów