„La puce à l`oreille”: o frazeologizmach z nazwami owadów słów kilka. Studium porównawcze polsko-francuskie i francusko-polskie

Leon Zaręba

Poradnik Językowy 10/2004 s. 3-20
Dział: Artykuły i rozprawy