Z zagadnień szyku wyrazów w języku staropolskim

Halina Rybicka [Halina Rybicka-Nowacka]

Poradnik Językowy 4/1958 s. 165-174
Dział: Artykuły