Części mowy. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VIII

Jan Pilich

Poradnik Językowy 4/1958 s. 188-191
Dział: Język polski w szkole