Językowy obraz świętego Mikołaja w prasie śląskiej

Magdalena Stec

Poradnik Językowy 10/2004 s. 21-34
Dział: Artykuły i rozprawy