Prohibita w Słowniku warszawskim

Zofia Łempicka

Poradnik Językowy 5/1958 s. 203-208
Dział: Artykuły