O niektórych tendencjach fonetycznych w gwarach polskich

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 5/1958 s. 208-221
Dział: Artykuły